Optymalne biuro cyfrowe

Managed Print Services – Optymalizacja Środowiska Druku

Managed Print Services – Optymalizacja Środowiska Druku

Nasze oferty przygotowywane są na bazie audytu aktualnego środowiska druku klienta. Badamy procesy biznesowe, w których elementem są dokumenty papierowe i elektroniczne, analizujemy układ pomieszczeń i ich powierzchnię, rozmawiamy z użytkownikami dotychczasowych systemów druku, aby określić ich oczekiwania. Wszystko po to, aby zaproponować idealne rozwiązanie składające się z odpowiedniego sprzętu, oprogramowania oraz formy finansowania systemu.

Zawsze celem jest poprawienie funkcjonalności oraz obniżenie kosztów utrzymania systemu druku.

 

 

 

Managed Print Services – Optymalizacja Środowiska Druku

Pakiet usług Managed Print Services (MPS) łączy w sobie konsulting, wdrożenie urządzeń i oprogramowania oraz obsługę, a jego celem jest opracowanie strategii optymalizacji na podstawie faktów i precyzyjnych danych oraz zapewnienie obniżenia kosztów i optymalnego przebiegu procesów związanych w dokumentami.

Pakiet usług Managed Print Services (MPS) łączy w sobie konsulting, wdrożenie urządzeń i oprogramowania oraz obsługę, a jego celem jest opracowanie strategii optymalizacji na podstawie faktów i precyzyjnych danych oraz zapewnienie obniżenia kosztów i optymalnego przebiegu procesów związanych w dokumentami.

  • Zbieranie danych: identyfikowanie (przy użyciu oprogramowania) obecnych zasobów związanych z drukowaniem oraz dokładne monitorowanie schematów bieżącego wykorzystania sprzętu i liczby wykonywanych wydruków; rozmowy z użytkownikami, pozwalające poznać szczegóły obiegu dokumentów, indywidualne potrzeby oraz wymagania dotyczące oczekiwanego poziomu jakości usług.
  • Analiza: precyzyjne wyliczenie całkowitego kosztu posiadania (TCO) i porównanie go ze średnimi kosztami na rynku; szczegółowa analiza potrzebnych i zalecanych rozwiązań z zakresu drukowania, które umożliwią spełnienie wymogów dotyczących procesów biznesowych związanych z dokumentacją.
  • Optymalizacja: opracowanie środowiska drukowania, które odpowiada wymogom biznesowym każdej z firm, na podstawie wyników analizy i wizualizacji opartych na szczegółowych planach.

Wdrożenie

 Usługi MPS nie sprowadzają się wyłącznie do zainstalowania nowych urządzeń drukujących. Obejmują również zarządzanie zmianami wprowadzonymi zgodnie z wymaganiami klienta. Zawiera się w tym zarządzanie dedykowanymi projektami zgodnie z ustalonymi normami, a także odpowiednie zaangażowanie udziałowców i użytkowników. Przedsiębiorstwa czerpią korzyści z dobrej, bezpośredniej organizacji oraz doświadczenia lidera na rynku.

  • Projekt: zasoby umożliwiające zarządzanie dedykowanymi projektami, procesy zorganizowane i sterowane od początku do końca.
  • Zmiana: dostarczanie wszystkich produktów, licencji oraz materiałów eksploatacyjnych na uzgodniony okres próbny, podczas którego firma Konica Minolta oferuje doradztwo techniczne i zdalne wsparcie; zarządzanie wdrożeniem w przypadkach, w których jest to wymagane ze względu na wielkość projektu.
  • Informacje i szkolenia: dostarczenie szczegółowej dokumentacji użytkownikom i administratorom; wewnętrzne materiały i wydarzenia promocyjne – standardowe lub dostosowane do indywidualnych potrzeb; dostosowane do potrzeb szkolenia dla najważniejszych użytkowników i pracowników wewnętrznej pomocy technicznej.

Obsługa

Po przetestowaniu i przygotowaniu nowej infrastruktury urządzeń drukujących, pakiet MPS pozwala na korzystanie ze skalowalnego zestawu usług umożliwiających obsługę urządzeń i zarządzanie nimi. Usługi te są dostosowane do indywidualnych wymagań i mogą uzupełniać dotychczasowe usługi informatyczne lub w pełni je zastąpić.

  • Zarządzanie: aktywny serwis (zdalny i na miejscu), automatyczne dostarczanie materiałów eksploatacyjnych i części zamiennych.
  • Monitoring: stały nadzór nad wszystkimi urządzeniami sieciowymi i podłączonymi lokalnie, obejmujący monitorowanie poziomu wykorzystania urządzeń, ich statusu i alertów.
  • Serwis i pomoc techniczna: regularne sprawozdania dla kierownictwa, spotkania zespołów kontrolnych oraz aktywne poszukiwanie możliwości wprowadzenia dodatkowych udoskonaleń i optymalizacji.