Kontrakt Obsługi Serwisowej

Kontrakt Obsługi Serwisowej jest umową, zawartą pomiędzy naszą firmą a Klientem, gwarantującą pełną obsługę serwisową oraz dostawy niezbędnych materiałów eksploatacyjnych do systemów druku w ramach opłaty za wydruk/kopię.

W ramach umowy SLA zapewniamy:

 • Monitorowanie poziomu materiałów eksploatacyjnych kopiarek i drukarek
 • Dostawy wszystkich niezbędnych materiałów eksploatacyjnych (bez papieru)
 • Wymiany wszelkich części zamiennych
 • Konserwacje zgodnie z wytycznymi producenta
 • Aktualizacje oprogramowania urządzeń
 • Wszelkie naprawy mechaniczne
 • Regulacje ustawień urządzeń
 • 100% gwarancję na urządzenie wczasie trwania kontraktu

 

Korzyści finansowe

 • Oszczędność – koszt obsługi w ramach umowy jest niższy, niż koszt samodzielnego kupna i magazynowania poszczególnych materiałów eksploatacyjnych i części zamiennych
 • Jasny system rozliczeń – przewidywalne miesięczne koszty użytkowania urządzenia (ułatwione planowanie kosztów funkcjonowania biura)
 • Rozłożenie kosztów wymiany drogich części w czasie (unikanie kumulowania kosztów eksploatacji)
 • Ograniczona księgowość – jedna faktura w miesiącu.
 • Wymiana urządzenia na preferencyjnych warunkach

Korzyści operacyjne

 • Jeden serwis do wszystkich funkcji urządzenia (kopiarka, drukarka, faks, skaner)
 • Szybsza reakcja serwisu (krótsze przestoje – maszyna pracując dłużej więcej zarabia dla firmy) – funkcjonalność Printfleet
 • Doskonałej jakości wydruki i kopie monochromatyczne i kolorowe, które są nieodzowne w biznesie – wydruk kolorowy ma zdecydowanie silniejsze oddziaływanie na oglądającego niż wydruk czarno-biały.

Bezpieczeństwo

 • Priorytetowe traktowanie klienta przez serwis
 • Pewność eksploatacji urządzenia, bez względu na kończącą się gwarancję
 • Stała opieka profesjonalnego serwisu
 • Gwarantowana wysoka jakość kopii
 • Stałe doradztwo techniczne
 • Dostęp do zaawansowanych technologii – aktualizacje oprogramowania